۲۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

شوخی سرمربی سپاهان با خبرنگار، سوژه شد + فیلم

شوخی سرمربی سپاهان با خبرنگار، سوژه شد + فیلم طرفداری منتشر کرد: طرفشوخی جالب مورایس با خبرنگارانی که در حال فیلمبرداری از او بودند / فیلم شوخی ژوزه مورایس، سرمربی سپاهان با خبرنگاران    

شوخی سرمربی سپاهان با خبرنگار، سوژه شد + فیلم

شوخی سرمربی سپاهان با خبرنگار، سوژه شد + فیلم

طرفداری منتشر کرد: طرفشوخی جالب مورایس با خبرنگارانی که در حال فیلمبرداری از او بودند / فیلم

شوخی ژوزه مورایس، سرمربی سپاهان با خبرنگاران

 

 

مطالب مرتبط