۱۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

گل دوم پرسپولیس به صنعت نفت + فیلم

گل دوم پرسپولیس به صنعت نفت + فیلم گل برتری پرسپولیس توسط گئورگی گولسیانی. گل گولسیانی به صنعت نفت از روی نقطه پنالتی (پرسپولیس ۲-۱ صنعت نفت)    

پرسپولیس صنعت نفت

گل دوم پرسپولیس به صنعت نفت + فیلم

گل برتری پرسپولیس توسط گئورگی گولسیانی.

پرسپولیس صنعت نفت

پرسپولیس صنعت نفت

گل گولسیانی به صنعت نفت از روی نقطه پنالتی (پرسپولیس ۲-۱ صنعت نفت)

 

 

مطالب مرتبط