عواملی که باعث فقر و بدهکاری و گرفتاری می‌ شوند؟

شيخ صدوق به اسنادش از مفضل بن عمر روايت كرده كه امام صادق (علیه السلام) فرمود: «يا مفضل! از گناهان پرهيز كن و شيعيان ما را از آنها بر حذر دار. به خدا قسم گناهان زودتر از هركس ديگر بر شما تأثير بد دارند، زيرا گاهي آزار و اذيت سلطان (حاكم ظالم) به شما در اثر گناهان است،‌گاهي گناه موجب بيماري مي‌گردد و گاهي بسته شدن روزي سببي جز گناهان ندارد.»

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن؛۱-گناه کردن
شیخ صدوق به اسنادش از مفضل بن عمر روایت کرده که امام صادق (علیه السلام) فرمود: «یا مفضل! از گناهان پرهیز کن و شیعیان ما را از آنها بر حذر دار. به خدا قسم گناهان زودتر از هرکس دیگر بر شما تأثیر بد دارند، زیرا گاهی آزار و اذیت سلطان (حاکم ظالم) به شما در اثر گناهان است،‌گاهی گناه موجب بیماری می‌گردد و گاهی بسته شدن روزی سببی جز گناهان ندارد.»
فضل بن یسار روایت کرد امام باقر (علیه السلام) فرمود:«همانا بنده خدا گناهی را انجام می‌دهد و در نتیجه روزی از او گرفته می‌شود.»
در وصیّت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) به ابوذر آمده است: «یا اباذر! مرد در اثر گناهی که انجام داده از روزی محروم می‌گردد.»
۲- اسراف
از فرمایش‌های امیرمؤمنان (علیه السلام) است: «اسراف، سبب فقر و نیازمندی است و اسراف [مالِ] زیاد را [هم] از بین می‌برد.»
۳- احتکار
پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «هرکس کالای مسلمانان را احتکار کند خدا او را به مرض جذام (خوره) و به ورشکستگی مبتلا می‌کند.»
۴- خوردن در حال جنابت
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) از خوردن در حالت جنابت منع کرده و فرموده است: [آن] سبب فقر و نیازمندی می‌شود.»
۵- ربا خواری
امام صادق (علیه السلام) فرمود: «چه نابودیی بالاتر از یک درهم ربا، که دین انسان را نابود می‌کند و اگر توبههم بکند، اموالش از بین رفته و فقیر می‌شود.»
۶- تظاهر به فقر
در کلمات قصار آمده است: پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «هرکس تظاهر به فقر کند فقیر و نیازمند می‌شود.»
۷- نان خوردن به نام امامان
بنابر روایت «ابونعمان» امام باقر (علیه السلام) فرمود:‌ای ابونعمان! بر ما دروغ نبند که دین تو از تو ستانده می‌شود و ریاست طلب مباش که زیر دست خواهی شد و مبادا به نام ما از مردم ارتزاق کنی که فقیر و نیازمند می‌شوی. همانا تو باید ایستاده و پاسـخگو باشی، اگر راست گفته‌ای تأیید خواهیم کرد و اگر دروغ گفته‌ای تکذیب می‌کنیم.»
۸- حرص
امیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود: حرص زدن انسان را فقیر می‌کند.
۹- عادت به دروغ
۱۰- برهنه ادرار کردن.
از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است که فرمود: «۲۵ چیز مایه فقر می‌شوند [از آن جمله است]: برهنه ادرار کردن…»
۱۱- درخواست نکردن از فضل خدا
امام صادق (علیه السلام) فرمود: «کسی که دست نیاز به خدا برندارد فقیر می‌شود.»
۱۲- تبذیر و ولخرجی
ابن سنان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرد امام (علیه السلام) فرمود رسول خدا فرمود: «هرکس در مخارج زندگی میانه روی کند خداوند او را روزی می‌دهد و هرکس تبذیر و ولخرجی کند خدا محرومش می‌کند.»
۱۳- زیارت امام حسین (علیه السلام) را ترک کردن.
۱۴- ترک نماز شب
۱۵- سخت‌گیری به خانواده.
شیخ صدوق نقل کرد: امام کاظم (علیه السلام) به من فرمود: «زن و فرزند اسیران مردند هر کسی که خدا به او نعمت داد بایستی برای اسیران خود گشایشی ایجاد کند اگر نکند آن نعمت به زودی از او گرفته شود.»
– ایستاده شانه زدن
امیرمؤمنان فرمود: «ایستاده شانه زدن موجب فقر است.»
۱۶- ندادن دین از ترس فقر
۱۷- نرسیدن به نیازمندان
از سخنان امیرمؤمنان (علیه السلام) است: «به نیازمند نرسیدن توانگری را از بین می‌برد.»
۱۸- ترک حجّ
۱۹- شغل حرام
از سفارشات امام صادق (علیه السلام) است: «فراوانی [و اشتغال به] حرام روزی را نابود می‌کند.»
۲۰- قرآن نخواندن
۲۱- نهی از منکر نکردن
۲۲- بی‌احترامی به غذا
امام صادق (علیه السلام) فرمود: «به گروهی روزی‌ِ فراوانی داده شده بود، در نتیجه آنان طغیان و سرکشی کردند. [و برای تطهیر] به جای سنگ،‌سراغ نان رفته [به حدّی] که مقدار زیادی نان در مبال‌ها ریخته بودند خدا آنان را به حشره‌ای به نام سنّ مبتلا کرد. آنان گندم‌ها را به انبار منتقل کردند،‌ ولی باز عذاب الهی بر آنان نازل شد و غذاهایشان را از بین برد، در نتیجه ناچار شدند نان‌هایی را که در مبال ریخته بودند، شستند و خوردند.»
۲۳- بیهوده حرف زدن
در تورات نوشته شده است: «ای پسر آدم! اگر احساس کردی دل سنگ شده‌ای، تنت بیمار گشته و حالت کاهش یافته بدان که بیهوده حرف زده‌ای.»
۲۴- خیانت کردن
از امیرمؤمنان (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: «امانت داری، روزی را به سوی خود می‌کشد و خیانت، فقر را به خود جذب می‌کند.»
۲۵- نفرین به فرزند
از امام صادق (علیه السلام) روایت شده فرمود: «هر مردی –شخصی- به فرزند خود نفرین کند خدا او را نیازمند و فقیر می‌گرداند.»
۲۶- مرد فقیر را شبانه رد کردن
۲۷- زنا
از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) روایت شده است که فرمود: «اهل آتش از بوی بد فرج زنان زناکار فریاد بر می‌آوردند؛ از زنا دوری کنید زیرا شش اثر بد در زنا وجود دارد، سه اثر دنیایی و سه اثر اخروی؛ در دنیا آبرو را می‌برد، ‌موجب فقر می‌شود و از عمر انسان می‌کاهد. در آخرت هم
موجب غضب پروردگار و بدی حساب می‌شود و عذاب بزرگی را در پی دارد.»
۲۸- ظلم کردن
۲۹- قطع رحم و بریدن رشته خویشاوندی
امام باقر (علیه السلام) روایت کرد که امیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود: «وقتی رشته خویشاوندی بریده شد اموال به دست اشرار می‌افتد.»
۳۰- غنا و آواز خوانی
۳۱- دروغگویی
۳۲- خوابیدن قبل از آفتاب
از امیرمؤمنان (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: «همانا خواب قبل از طلوع آفتاب و قبل از نماز عشاء،‌ موجب فقر و پریشانی می‌گردد.»
۳۳- خوابیدن بین نماز مغرب و عشاء
۳۴- نیت گناه
۳۵- قسم دروغ
قداح از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «قسم صبر و خلاف واقع سرزمین‌ها را به قحطی می‌کشاند.»
۳۶- در حمام ادرار کردن
۳۷- زباله در خانه
۳۸- خرج بی‌حساب و زیاد
۳۹- به آواز و موسیقی گوش دادن.
دلیل این چهار مورد حدیثی است که شیخ صدوق در خصال به اسنادش روایت کرده،‌ امیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود: «در حمام ادرار کردن موجب فقر است… ترک زباله در خانه موجب فقر است… برنامه و حساب نداشتن در مخارج زندگی هم موجب فقر می‌شود…. زیاد به آواز و موسیقی گوش دادن هم موجب فقر است…»
۴۰- نشُستن دستها به هنگام غذا
۴۱- به آستانه در نشستن
۴۲- با لباس خانه را شبانه جارو زدن
۴۳- شستن بدن در توالت
۴۴- بدن خیس را با آستین و پایین (یا دامن) لباس پاک کردن
۴۵- ظرفها را نشستن
۴۶- قرار دادن ظرف آب بدون سرپوش
۴۷- عجله در خروج از مسجد
۴۸- صبح زود به بازار رفتن
۴۹- دیر وقت از بازار برگشتن
۵۰- ترش روئی به جهت فقر
۵۱- خرید نان از نیازمندان
۵۲- نفرین به فرزندان
۵۳- دوخت لباس بر تن.
در روایتی به نقل از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) بر این موارد تصریح شده است و آنان را از موجبات فقر دانسته است:
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «بیست چیز موجب فقر است. آنها عبارتند از: برخواستن از بستر برای ادرار به صورت برهنه، خوردن به حال جنابت، نشستن دست به هنگام غذا، بی‌احترامی به خرده‌های نان، سوزاندن سیر و پیازنشستن بر آستانه در اتاق، شبانه جارو کردن خانه و با لباس، شستن اعضای بدن در توالت، خشک کردن اعضای بدن به آستین و دامن لباس، نشستن ظرفها، قرار دادن ظرف آب بدون سرپوش، پاک نکردن تار عنکبوت از خانه، سبک شمردن نماز،‌ عجله کردن در خروج از مسجد، بامدادان به بازار رفتن، تا دیر وقت شامگاه در بازار ماندن، ترش روئی به جهت فقر، خرید نان از فقیران، نفرین به فرزندان،‌ دروغگویی، دوختن لباس بر تن، و با فوت خاموش کردن چراغ.
۵۴- جلوتر از پیران راه رفتن.
۵۵- پدر و مادر را به نام خواندن.
۵۶- با هر چوبی خلال کردن.
۵۷- دست‌ها را با گِل شستن.
۵۸- وضو گرفتن در دستشویی –مکان تخلّی-
۵۹- دور ریختن شیره و افشره
۶۰- خوابیده چیزی خوردن
۶۱- خیر نرساندن به فقیران
۶۲- نفرین به پدر و مادر
۶۳- گرفتن ناخن‌ها با دندان.
۶۴- مصاحبت و معاشرت در حال جنابت
۶۵- زیاد خوابیدن
۶۶- تکیه بر یک لنگه در
۶۷- نوشتن با قلم گره دار.
۶۸- با شانه شکسته شانه زدن.
۶۹- نشسته عمامه بستن
۷۰- ایستاده شلوار پوشیدن.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا