۲۱:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

کلیپ خبری

کاهش قیمت کوییک همه را متعجب کرد

اقتصاد 100- آخرین قیمت خودروهای سایپا امروز به شرح زیر است:

کاهش قیمت کوییک همه را متعجب کرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،  امروز محصولات سایپا با کاهش قیمت بالایی مواجه شد که در این قیمت خودرو کوییک‌ R با ریزش ۲۳ میلیون تومانی رو‌به‌رو شد.

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر

اطلس ۵۸۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ (‎-۰.۲۱%‌)‎-۱,۲۰۰,۰۰۰‌
ساینا S ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۱%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S دوگانه سوز ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۲%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S اتوماتیک ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎-۰.۵۹%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک اتوماتیک ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎-۲.۸۷%‌)‎-۱۶,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R تیپ S ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎-۱.۸۵%‌)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R اتوماتیک ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎-۴.۰۱%‌)‎-۲۳,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک S ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ (‎-۲.۳۳%‌)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک GXL ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۱%‌)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک GXR-L ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ (‎-۱.۵۵%‌)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌
شاهین G (سانروف) ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎-۱.۲۱%‌)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‌
شاهین اتوماتیک G ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ (‎-۱.۳۱%‌)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا ۱۵۱ ۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۵%‌)‎-۵۰۰,۰۰۰‌
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال) ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۳۷%‌)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد (موتور M24) ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۲%‌)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد گازسوز ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۷%‌)‎-۵,۵۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد دیزل ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۶%‌)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت پادرا ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۶%‌)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۵%‌)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‌
پیکاپ کارون ناموجود ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۴۶%‌)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
چانگان CS35 تیپ ۲ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎-۳.۳۲%‌)‎-۵۵,۰۰۰,۰۰۰‌
چانگان CS35 تیپ ۳ ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (‎-۰.۸۵%‌)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
چانگان CS55 ۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ (‎-۰.۲۷%‌)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌
زوتی DL5 ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ (‎-۰.۵۰%‌)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰

پایان/*

اندیشه قرن را در ایتا دنبال کنید

اندیشه قرن را در تلگرام دنبال کنید

مطالب مرتبط