۰۸:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

مبلغ فطریه ۱۴۰۳ | برای فطریه گندم هر نفر ۷۰ هزارتومان بپردازد+ میزان زکات فطره براساس برنج ایرانی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی  صد و هشتاد (۱۸۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی...

مبلغ فطریه ۱۴۰۳ | برای فطریه گندم هر نفر ۷۰ هزارتومان بپردازد+ میزان زکات فطره براساس برنج ایرانی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی  صد و هشتاد (۱۸۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، صد و بیست (۱۲۰) هزار تومان تعیین شده است.

پایان/*

اندیشه قرن را در ایتا دنبال کنید

اندیشه قرن را در تلگرام دنبال کنید

مطالب مرتبط