۲۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

فینال کشتی آزاد قهرمانی جهان بین حسن یزدانی و دیوید تیلور

مبارزه نفس گیر و دیدنی جهان پهلوان حسن یزدانی ، کشتی گیر جوان کشورمان در مقابل حریف آمریکایی موجی از شادی را در دل ایرانیان زنده کرد.

حسن-یزدانی

مبارزه نفس گیر و دیدنی جهان پهلوان حسن یزدانی ، کشتی گیر جوان کشورمان در مقابل حریف آمریکایی موجی از شادی را در دل ایرانیان زنده کرد.

مطالب مرتبط