شرط انتخاب نام خانوادگی مادر برای فرزند!

شاید جالب باشدکه بدانید دربرخی موارد استثنایی و خاص که در قانون پیش بینی شده، مادر می‌تواند با نام خانوادگی خودش برای فرزند خود شناسنامه بگیرد و از او حمایت اجتماعی کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن به نقل از سایت طلا؛شاید جالب باشدکه بدانید دربرخی موارد استثنایی و خاص که در قانون پیش بینی شده، مادر می‌تواند با نام خانوادگی خودش برای فرزند خود شناسنامه بگیرد و از او حمایت اجتماعی کند.

محمد الماسی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره به نکات مهمی اشاره می‌کند: «عقد دو نوع است موقت و دائم؛ اگر این نوع عقدها در دفترخانه(محضر) به ثبت نرسیده باشد، برای گرفتن شناسنامه پدر و مادر، هر دو با هم باید برای گرفتن شناسنامه برای فرزند خود اقدام کنند.»

وی اضافه می‌کند:«در مواردی که پدر از این مسئولیت شانه خالی کرده و با همسرش همکاری نکند، مادر ابتدا باید دادخواستی با عنوان اثبات رابطه زوجیت به دادگاه ارائه کند و به نوعی ازدواج خود را در محضر قاضی به اثبات برساند، آن موقع می تواند با تقاضای الزام پدر به گرفتن شناسنامه، برای گرفتن شناسنامه برای فرزند خویش اقدام کند.»

وکیل پایه یک دادگستری این نکته راهم متذکر می شود که اگر در این مرحله نیزاقدامی از طرف پدربرای دریافت شناسنامه انجام نشود، مادر می‌تواند با درخواست تعیین امین موقت کند که درواقع خودش خواهد بود، می تواند برای گرفتن شناسنامه برای فرزندش اقدام کند ودیگر نیازی به حضور همسرش نیست.»

الماسی، تاکید می‌کند:«درصورتی که ازدواج به ثبت نرسیده و موارد گفته شده نام خانوادگی مادر به فرزند داده می شود و صرفا نام کوچک پدر در شناسنامه درج می‌شود.»

حال این سوال پیش می‌آیدکه آیا می‌توان برای فرزندی که پدرش معلوم نیست هم شناسنامه گرفت؟ وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ می‌گوید: «ممکن است فرزند خدای ناکرده در اثر رابطه نامشروع متولد شده باشد در اینجا درست است که فرزند نامشروع زاده شده اما برای زندگی اجتماعی وی باید مقدمات آن فراهم آید و وظایف پدر و مادر در مورد این فرزند وجود دارد و باید نسبت به گرفتن شناسنامه اقدام کنند. اما اگر پدر اقدام نکرد مادر می‌تواند برای گرفتن شناسنامه اقدام کند و نام خانوادگی خود را به نوزاد بدهد. نکته مهم این است که فرزند نامشروع همه حقوق فرزند مشروع را دارد به جز این که از والدین خود ارث نمی‌برد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا