۱۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵

زیرآبی پرسپولیس برای استقلال

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛ در نامه باشگاه پرسپولیس از مراجع انضباطی فدراسیون درخواست شده تا به موارد متعددی که باشگاه استقلال سقف قرارداد را زیر پا گذاشته رسیدگی شود. پایان/*

زیرآبی پرسپولیس برای استقلال

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛ در نامه باشگاه پرسپولیس از مراجع انضباطی فدراسیون درخواست شده تا به موارد متعددی که باشگاه استقلال سقف قرارداد را زیر پا گذاشته رسیدگی شود.

پایان/*

مطالب مرتبط