۲۲:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

رزمایش فاتحان خیبر، نمایش کوچکی از قدرت نظامی ایران

پس از اتهامات رئیس جمهور جمهوری باکو به ایران ، ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری مانور بزرگ فاتحان خیبر در شمال غرب ایران در نزدیکی مرز جمهوری باکو نموده است.

فاتحان خیبر

پس از اتهامات رئیس جمهور جمهوری باکو به ایران ، ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری مانور بزرگ فاتحان خیبر در شمال غرب ایران در نزدیکی مرز جمهوری باکو نموده است.

مطالب مرتبط