۱۷:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

در حمله گرگ ها چگونه زنده بمانیم؟

تا به حال با خودتان فکر کرده‌اید اگر در یک منطقه طبیعی و در قلب طبیعت بودید و گرگی به شما حمله کرد باید چه کار کنید و چگونه جان خود را نجات دهید. پس متن زیر را بخوانید؛ اگر شما زود‌تر گرگ را دیدید، قبل از اینکه او شما را ببیند خیلی آرام و...

در حمله گرگ ها چگونه زنده بمانیم؟

تا به حال با خودتان فکر کرده‌اید اگر در یک منطقه طبیعی و در قلب طبیعت بودید و گرگی به شما حمله کرد باید چه کار کنید و چگونه جان خود را نجات دهید. پس متن زیر را بخوانید؛

اگر شما زود‌تر گرگ را دیدید، قبل از اینکه او شما را ببیند خیلی آرام و بی‌سروصدا دور شوید، گوش به زنگ باشید یک گرگ یعنی اینکه چندین گرگ هم دور و اطراف هستند. گرگ‌ها تنها گشت می‌زنند، ولی معمولا با هم و دسته جمعی شکار می‌کنند.

اما اگر با گرگ چشم در چشم شدید، خودتان را نبازید، ارتباط چشمی خود را حفظ کنید، به گرگ پشت نکنید. اگر قصد فرار دارید باید فرار شما طوری باشد که گرگ همچنان روبرو و جلوی چشمتان باشد یعنی مطلقا به گرگ‌ها پشت نکنید. از دویدن بپرهیزید، زیرا گرگ‌ها عاشق دنبال کردن طعمه‌هایشان هستند، سرعت آن‌ها خیلی بیشتر از شماست.

اگر گرگ‌ها به شما نزدیک شدند در حالت تهاجمی فریاد بزنید، نعره بکشید، دست بزنید و صداهای ناگهانی ایجاد کنید، در عین حال ارتباط چشمی خود را حفظ کنید و باز هم تأکید می‌کنیم که به گرگ‌ها پشت نکنید؛ اینکار مساوی با مرگ است.

تا می‌توانید از جنگیدن مستقیم با گرگ‌ها بپرهیزید، آن‌ها حیوانات قوی و باهوشی هستند، غریزهٔ قتل و کشتن گرگ‌ها بسیار قوی است. ممکن است شما بتوانید با یک گرگ بجنگید؛ اما وقتی سروکلهٔ چشمهای سرخ گروه گرگ‌ها پیدا شود آنگاه چه خواهید کرد؟

نفس عمیق بکشید، خونسرد باشید، آن‌ها ترس شما را می‌فهمند و بوی عرق ناشی از ترس را تشخیص می‌دهند و یا به راحتی متوجه می‌شوند که بدنتان یخ زده است، و در این صورت جان خود را از دست می‌دهید، پس شجاع باشید، آرامشتان را حفظ کنید و نترسید.

با یک چوب یا سنگ از خودتان دفاع کنید، یک موقعیت مناسب برای خودتان مهیا کنید، مثلا به یک درخت یا صخره تکیه بدهید، اجازه ندهید گرگ‌ها از کنار و پهلو به شما حمله کنند. سعی کنید بالای درخت یا صخره‌ای بروید.

اگر در یک گروه هستید با هم در یک نقطه جمع شوید، گرگ‌ها باهوشند و از میان گروه ضعیف‌ترین، پیر‌ترین و یا شخص بیمار را انتخاب می‌کنند، یک بررسی انجام شده نشان داد که گرگ‌ها علاقهٔ زیادی به شکار کودکان و بچه‌ها دارند. پس در هنگام حمله گرگ‌ها بچه‌ها را در حلقهٔ حمایتی خود قرار دهید.

آتش روشن کنید، گرگ‌ها از آتش و دود می‌ترسند، یک آتش پر دود جان شما را نجات خواهد داد، دود را به سمت گرگ‌ها جهت دهی کنید.

گرگ‌ها وقتی می‌خواهند قلمرو خود را مشخص کنند زوزه می‌کشند، شما هم با ایجاد سروصدا قلمرو خود را به گرگ‌ها نشان دهید، اگر در یک گروه هستید با هم آواز قدرتمندی سر دهید، اما به این نکته توجه کنید که صدای زوزه گرگ‌ها را تقلید نکنید، این باعث می‌شود تا تعداد گرگ‌های بیشتری سر و کله شان پیدا شود؛ آن‌ها صدای یک انسان را که سعی می‌کند ناشیانه زوزه بکشد را خیلی خوب تشخیص می‌دهند.

و به یاد داشته باشید که گرگ‌ها هم حیوانات دوست داشتنی و زیبایی هستند و به جهان طبیعی ما جذابیت بخشیده‌اند و این ما انسان‌ها هستیم که وارد قلمرو آن‌ها می‌شویم و برایشان دردسر درست می‌کنیم.

مطالب مرتبط