۲۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

خبر صندوق بازنشستگی کشوری درباره احکام رتبه بندی معلمان بازنشسته ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، صندوق بازنشستگی کشوری از اصلاح احکام معلمان بازنشسته ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر اساس رتبه بندی خبر داد. در خبر این صندوق آمده است: باعنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان صندوق بازنشستگی کشوری، خروجی صندوق بازنش...

حقوق بازنشستگان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، صندوق بازنشستگی کشوری از اصلاح احکام معلمان بازنشسته ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر اساس رتبه بندی خبر داد.

در خبر این صندوق آمده است: باعنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان صندوق بازنشستگی کشوری، خروجی صندوق بازنشستگی شاغلین مربوط به معوقات ۶ماهه دوم فوق العاده رتبه بندی در سال ۱۴۰۰ تولید گردیده و جهت اصلاح احکام حقوقی بازنشستگان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به صندوق بازنشستگی ارسال خواهد گردید. به گزارش نواندیش، به عبارت ساده تر، احکام بازنشسته‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر اساس احکام رتبه بندی بزودی اصلاح خواهد گردید.

 

پایان/*

 

مطالب مرتبط