۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

جزئیات جدید از جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ + جدول

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای عالی کار افزایش مزد و حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۲ تصویب شد. مصوبات این جلسه طی بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ جهت اجرا ابلاغ شد. جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ بر طبق بخشنامه م...

حقوق کارگر

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای عالی کار افزایش مزد و حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۲ تصویب شد. مصوبات این جلسه طی بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ جهت اجرا ابلاغ شد. جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ بر طبق بخشنامه مزبور تنظیم شده است. در متن بخشنامه مبالغ پایه و مبنا اعلام می‌شود و مزایای دیگر به تبع مزد مندرج در جدول حقوق کارگران ۱۴۰۲ از روی مقادیر مبنا و پایه محاسبه شده‌اند.

 بندهای بخشنامه مزد

۱-حداقل مزد کارگران سال ۱۴۰۲ روزانه ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال – سایر سطوح مزدی روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مبنا سال ۱۴۰۱ به اضافه روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال.

۲-پایه سنوات روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال

۳-کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کارگری) ماهانه ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

علاوه بر موارد بالا حق مسکن ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین و در هیات وزیران تصویب شد. لازم به یادآوری است که حق مسکن در شورای عالی کار تعیین و توسط هیات وزیران تصویب می‌شود.

جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲

در جدول زیرحقوق و مزایای کارگران ۱۴۰۲ ارائه شده است.

ردیف عنوان مبلغ
۱ حداقل مزد ۱۴۰۲ قانون کار (روزانه) ۱,۷۶۹,۴۲۸
۲ حداقل حقوق ۱۴۰۲ قانون کار (ماهانه) ۵۳,۰۸۲,۸۴۰
۳ میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۱۴۰۲ ۲۱% + ۸۳۵۹۶
۴ پایه سنوات ۱۴۰۲ (مزد پایه) ۷۰,۰۰۰
۵ بن کارگری ۱۴۰۲ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ حق مسکن ۱۴۰۲ (کمک هزینه مسکن) ۹,۰۰۰,۰۰۰
۷ حق اولاد برای ۱ فرزند(کمک هزینه عائله مندی) ۵,۳۰۸,۲۸۴
۸ حق اولاد برای ۲ فرزند(کمک هزینه عائله مندی) ۱۰,۶۱۶,۵۶۸
۹ حق اولاد برای ۳ فرزند(کمک هزینه عائله مندی) ۱۵,۹۲۴,۸۵۲
۱۰ مزد ساعتی ۱۴۰۲ (هر ساعت کار عادی) ۲۴۱,۳۹۵
۱۱ فوق العاده مزد ساعتی اضافه کاری ۱۴۰۲ ۳۳۷,۹۵۴
۱۲ فوق العاده مزد ساعتی شب کاری ۱۴۰۲ ۸۴,۴۸۸
۱۳ فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۲ ۷۰۷,۷۷۱
۱۴ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب معادل ۱۵% حقوق ماهانه ۷,۹۶۲,۴۲۶
۱۵ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۲  معادل ۱۰% حقوق ماهانه ۵,۳۰۸,۲۸۴
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر-شب معادل ۲۲.۵% حقوق ماهانه ۱۱,۹۴۳,۶۳۹
۱۷ عیدی و پاداش ۱۴۰۲ برای هر ماه ۸,۸۴۷,۱۴۰
۱۸ سنوات (پایانکار) ۱۴۰۲ برای هر ماه ۴,۴۲۳,۵۷۰
۱۹ مانده مرخصی ۱۴۰۲ برای هر روز ۲,۴۳۶,۰۹۵
۲۰ مانده مرخصی ۱۴۰۲ برای هر ساعت ۳۳۲,۳۴۶
۲۱ حداقل حق بیمه سهم کارگر ۷% ۵,۱۱۵,۷۹۹
۲۲ حداقل حق بیمه سهم کارفرما ۲۳% ۱۶,۸۰۹,۰۵۳
۲۳ سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۴۰۲ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول کامل حقوق کارگران ۱۴۰۲

جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ برای سوابق کاری و تعداد فرزند متفاوت

در جدول کامل حقوق کارگران سال جاری دو مورد وجود دارد که باعث تغییر و تفاوت در حقوق و مزایای پرداختی به کارگران می‌شوند. ۱- سابقه کار ۲- تعداد فرزند مشمول حق اولاد.

هر چند مزد توافقی و سایر موارد هم می‌توانند باعث ایجاد تفاوت در حقوق و مزایای کارگران شوند ولی در شرایط حداقل دو مورد بالا تاثیر گذار هستند.

برای نمونه و آشنایی با نحوه محاسبه حقوق و مزایا و تاثیر تعداد فرزند و سابقه کار و مقایسه حقوق و مزایای ۱۴۰۲ با سال گذشته ۳ جدول مختلف از جدول حقوق وزارت کار ۱۴۰۲ به صورت زیر ارائه شده است.

جدول حقوق کارگران ۱۴۰۲ با سابقه کار کمتر از ۱ سال و بدون فرزند

همانطور که در توضیحات بخشنامه مزد توضیح داده شده است پایه سنوات به کارگرانی تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال سابقه کار در کارگاه را داشته باشند. بنابراین اگر کارگر سابقه کار کمتر از یک سال در کارگاه را داشته باشد پایه سنوات تعلق نمی‌گیرد. در جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ زیر پایه سنوات ۰ در نظر گرفته شده است.

 پایگاه سبک زندگی اندیشه قرن سال ۱۴۰۱ نرخ افزایش سال ۱۴۰۲
حداقل مزد روزانه ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۲۷% ۱,۷۶۹,۴۲۸
پایه سنوات ۰ ۰
حقوق ماهانه ۳۰ روز
کمتر از یک سال سابقه
۴۱,۷۹۷,۴۹۱ ۲۷% ۵۳,۰۸۲,۸۴۰
بن کارگری ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹% ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸% ۹,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد ۰ فرزند ۰ ۰
جمع حقوق و مزایا با ۰ فرزند ۵۶,۷۹۷,۴۹۱ ۲۹% ۷۳,۰۸۲,۸۴۰

جدول حقوق کارگران ۱۴۰۲ با سابقه کار بین ۱ تا ۲ سال و ۱ فرزند

در جدول زیر که از روی جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است پایه سنوات روزانه به مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. برای هر فرزند زیر ۱۸ سال تمام و یا بالای ۱۸ سال که صرفا مشغول به تحصیل باشند به شرطی که کارگر حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه کارگری داشته باشد کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) ماهانه معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه تعلق می‌گیرد.

  سال ۱۴۰۱ نرخ افزایش سال ۱۴۰۲
حداقل مزد روزانه ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۲۷% ۱,۷۶۹,۴۲۸
پایه سنوات ۷۰,۰۰۰ ۰% ۷۰,۰۰۰
حقوق ماهانه ۳۰ روز
با ۱ سال سابقه
۴۳,۸۹۷,۴۹۱ ۲۶% ۵۵,۱۸۲,۸۴۰
بن کارگری ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹% ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸% ۹,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد ۱ فرزند ۴,۱۷۹,۷۴۹ ۲۷% ۵,۳۰۸,۲۸۴
جمع حقوق و مزایا با ۱ فرزند ۶۳,۰۷۷,۲۴۰ ۲۸% ۸۰,۴۹۱,۱۲۴
جدول حقوق کارگران ۱۴۰۲ با سابقه کار بین ۱ تا ۲ سال و ۱  فرزندحقوق کارگر

جدول حقوق کارگران ۱۴۰۲ با سابقه کار کمتر از ۱ سال و ۱ فرزند

در جدول زیر به دلیل اینکه سابقه کار کمتر از یک سال است پایه سنوات درج نشده ولی حق اولاد درج شده است. نکته مهم این است حق اولاد تابع حداقل مزد وزارت کار بوده و به مزد کارگر ارتباطی ندارد. بنابراین حق اولاد برای تمام کارگران رقم ثابت و یکسانی است.

  سال ۱۴۰۱ نرخ افزایش سال ۱۴۰۲
حداقل مزد روزانه ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۲۷% ۱,۷۶۹,۴۲۸
پایه سنوات ۰ ۰
حقوق ماهانه ۳۰ روز
با ۱ سال سابقه
۴۱,۷۹۷,۴۹۱ ۲۷% ۵۳,۰۸۲,۸۴۰
بن کارگری ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹% ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸% ۹,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد ۱ فرزند ۴,۱۷۹,۷۴۹ ۲۷% ۵,۳۰۸,۲۸۴
جمع حقوق و مزایا با ۱ فرزند ۶۰,۹۷۷,۲۴۰ ۲۹% ۷۸,۳۹۱,۱۲۴
جدول حقوق کارگران ۱۴۰۲ با سابقه کار کمتر از ۱ سال و ۱  فرزند

نحوه محاسبه مزایای به تبع مزد در جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲

همانطور که در ابتدا اشاره شد برخی از مبالغ به صورت ثابت و مشخص تصویب و تعیین می‌شوند. برخی مزایا در قانون کار به صورت ضریبی از مزد کارگران تعیین شده‌اند.

حق اولاد (کمک هزینه عائله مندی)

این مزایا در ردیف ۷ و ۸ و ۹ از جدول کامل حقوق کارگران ۱۴۰۲ درج شده‌اند. در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی کمک هزینه عائله‌مندی (حق اولاد) به ازای هر فرزند مشمول معادل ۳ برابر حداقل مزد کارگران همان سال (ردیف ۱ جدول) تعیین شده است. حق اولاد سال ۱۴۰۲ برای هر فرزند ماهانه مبلغ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ریال است.

مزد ساعتی

مزد ساعتی برای کارگرانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند از تقسیم مزد روزانه کارگر به عدد ۷.۳۳ به دست می‌ید. مزد ساعتی علاوه بر محاسبه حقوق و مزایای کارگران پاره وقت و ساعتی، در محاسبه مزایایی مانند اضافه کاری و شب کاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فوق العاده اضافه کاری

در ماده ۵۹ قانون کار فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۴۰% مازاد بر مزد اصلی کارگر (۱۰۰%) تعیین شده است. بنابراین مزد هر ساعت اضافه کاری در جدول کامل حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴۰% هر ساعت مزد عادی محاسبه شده است.

فوق العاده شب کاری

در ماده ۵۸  قانون کار فوق العاده هر ساعت شب کاری ۳۵% تعیین شده است. بنابراین مزد هر ساعت شب کاری در جدول حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ معادل ۳۵% هر ساعت مزد عادی محاسبه شده است.

فوق العاده جمعه کاری

طبق ماده ۶۲ قانون کار هر کارگری به هر عنوان روز جمعه مشغول به کار باشد باید معادل ۴۰% مزد به عنوان فوق العاده دریافت نماید. در جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ نیز جمعه کاری به صورت ۴۰% مزد روزانه محاسبه شده است.

نوبت کاری یا حق شیفت

نوبت کاری یا حق شیفت موضوع مواد ۵۵ و ۵۶ قانون کار بوده و در ۴ حالت تعیین شده است. فوق العاده نوبت کاری در جدول حقوق وزارت کار ۱۴۰۲ به صورت ضریبی از حقوق ماهانه (نه روزانه و نه ساعتی) ردیف ۲ از جدول کامل محاسبه شده است.

نکته مهم : در محاسبه مزد ساعتی، اضافه کاری، شب کاری، جمعه کاری، نوبت کاری، عیدی و پاداش و سنوات حقوق هر کارگر مبنا قرار می‌گیرد. مبالغ مندرج در جدول کامل حقوق سال ۱۴۰۲ برای حداقل مزد سال بدون لحاظ پایه سنوات محاسبه شده‌اند. بنابراین اگر کارگری دارای سابقه بیش از ۱ سال بوده و یا حقوق توافقی وی با کارفرما از حداقل حقوق قانون کار بالاتر باشد استفاده از جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ صحیح نبوده و باید طبق فرمول‌های بالا هر یک از مزایا برای کارگر مزبور محاسبه شوند.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه؛ حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه‌ها بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل‌های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

پایان/*

مطالب مرتبط