۱۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توقعات و انتظارات در رابطه / ویژگی بهترین رابطه کدام است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن به نقل از اندیشه معاصر، ریحانه آشتیانی در یادداشتی درباره توقعات و انتظارات در رابطه طرفینی و ارتباطات و تعاملات در جامعه و زندگی مطالب ارزشمندی را نگاشتند. آشتیانی نوشت: انتظار و توقع چیست؟؟ آیا دو ...

توقعات و انتظارات در رابطه طرفینی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن به نقل از اندیشه معاصر، ریحانه آشتیانی در یادداشتی درباره توقعات و انتظارات در رابطه طرفینی و ارتباطات و تعاملات در جامعه و زندگی مطالب ارزشمندی را نگاشتند.

آشتیانی نوشت: انتظار و توقع چیست؟؟ آیا دو نفر در رابطه می‌توانند از همدیگر انتظاراتی داشته باشند؟ انتظارات هر رابطه چگونه مشخص میشود؟ آیا می‌توان انتظارات مشخصی را برای هر نوع رابطه تعریف کرد؟ یا اینکه افراد بر اساس تیپ شخصیتی این انتظارات را مشخص می کنند؟ آیا انتظار و توقع داشتن چیز بدی است؟

آشتیانی در ادامه نوشت: اکثرا می‌شنویم که در رابطه ها می‌گویند توقع نداشته باش، و یا انتظاراتت رو پایین بیاور تا آرامش داشته باشی. ابتدا به تعریف انتظار و توقع می پردازیم.

بهترین ویژگی روابط زوجین

بهترین ویژگی روابط زوجین

تعریف انتظار و توقع در رابطه

وی درباره توقعات و انتظارات طرفین در رابطه تصریح کرد: انتظارات خواسته ها و مطالباتی هستند که برای طرفین رابطه به صورت قراردادی تعریف می شوند. هر رابطه ای دارای چارچوب است و در این چارچوب خواسته ها و آورده های دو طرف مشخص می‌شود.

پس حتما برای هر یک از طرفین رابطه باید تامین منافع شود. برای این امر باید طرفین به «فلسفه رابطه» پی ببرند؛ به عبارتی ساده تر، هر شخص باید از خود بپرسد: چرا این رابطه هست؟ چرا من باید وارد این رابطه شوم؟ این رابطه چه چیزی را به من می افزاید و در مقابل چه چیزهایی را در رابطه هزینه و صرف کنم؟

توجه به ابعاد انسانی در ارتباطات

انسان دارای ۴ بعد است. زیستی-روانی-اجتماعی-معنوی است. نیازهای انسان هم بر اساس همین ۴ بعد تعریف می شوند. پس در رابطه ها هم بالطبع همین نیازها هستند که باید تامین شوند تا شخص بتواند مسیر خود شکوفایی را طی کند. براساس نظر ویلیام گلسر، رابطه خیابان دوطرفه است.

ریحانه آشتیانی در ادامه بهترین رابطه را اینگونه تعریف کرد: رابطه ای که در آن توجه و احترام و عشق به صورت یک طرفه است و فقط یکی از طرفین دریافت کننده است، شبیه خیابان یک طرفه می باشد.

مسئله بخشش هم می‌توان در این مبحث وارد کرد. افرادی هستند که بر اساس سبک فرهنگی و تربیتی خود، سعی می کنند با گذشت و فداکاری رابطه یک طرفه را حفظ کنند و به نظرشان این یک فضیلت و وظیفه مادرزادی آنهاست.

آشتیانی افزود: این در صورتی است که بخشش باید منجر به رشد و اصلاح رابطه شود و در روابطی که بخشش باعث جری تر شدن طرف مقابل و ادامه رفتارهای اشتباه شود دیگر نام بخشش را نباید بکار برد. اسم این عمل ظلم به خود و حماقت است.

براساس اصول ابراز وجود، انسان باید از حقوق خود دفاع کند بدون اینکه به حقوق دیگران پا بگذارد. با توجه به مفاهیم بالا به طور کلی توقعات و انتظارات در رابطه از هر جهت باید دو طرفه باشد و بخشندگی نباید منجر به تحمل و منفعل شدن، شود، چرا که تحمل و انفعال می تواند فشار روانی و تنش را در انسان تشدید کرده و به اختلالات روانی ختم شود.

درپایان این روانشناس اینگونه نتیجه گیری کرد: برای بهبود روابط ابتدا باید مهارت خود آگاهی را در خود تقویت کنیم و سپس روش‌های ارتباط موثر و همدلی را یاد بگیریم تا در یک رابطه به نیازها و خواسته های همدیگر توجه کرده و مسیر رشد یکدیگر را تسهیل کنیم.

پایان*/

مطالب مرتبط