۲۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

تغییرات حداقل حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ / پایه حقوق آبان کارگران بیش از ۹ میلیون تومان + جدول افزایش مجدد حقوق کارگران

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن به نقل از اندیشه معاصر؛ حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ توسط شورای عالی کار به شرح زیر اعلام شده است: روزانه مبلغ  ۱,۷۶۹,۴۲۸  ریال بن کارگری به مبلغ   ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال حق مسکن به مبلغ   ۹,۰۰۰,۰۰۰  ری...

آخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران امروز 8 آبان 1402

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن به نقل از اندیشه معاصر؛ حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ توسط شورای عالی کار به شرح زیر اعلام شده است:

 • روزانه مبلغ  ۱,۷۶۹,۴۲۸  ریال
 • بن کارگری به مبلغ   ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • حق مسکن به مبلغ   ۹,۰۰۰,۰۰۰  ریال

جدول حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۲

در جدول زیر، حداقل  حقوق و دستمزد کارگران که توسط کمیته حقوق و دستمزد تعیین شده است به صورت مشروح  ملاحظه می‌کنید.

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ۱,۷۶۹,۴۲۸ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰
۲ بن کارگری ۳۶۶,۶۶۶ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ حق مسکن ۳۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۱۷۶,۹۴۲ ۵,۳۰۸,۲۸۴
۵ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
سایر سطوح
۱ درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل ۲۱ درصد
۲ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه ۸۳,۵۹۶ ۲,۵۰۷,۸۸۰
۳ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۳۶۶,۶۶۶ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق مسکن ۳۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۱۷۶,۹۴۲ ۵,۳۰۸,۲۸۴

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ قانون کار

ردیف عنوان مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
۱ مزد ۱۴۰۲ قانون کار (روزانه) ۱,۷۶۹,۴۲۸ ۱,۷۶۹,۴۲۸
۲ حقوق ۱۴۰۲ قانون کار (ماهانه) ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ۵۴,۸۵۲,۲۶۸
۳ بن کارگری ۱۴۰۲ قانون کار ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴ حق مسکن ۱۴۰۲ قانون کار ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۲) ۵,۳۰۸,۲۸۴ ۵,۳۰۸,۲۸۴
۶ حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۲) ۱۰,۶۱۶,۵۶۸ ۱۰,۶۱۶,۵۶۸
۷ حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۲) ۱۵,۹۲۴,۸۵۲ ۱۵,۹۲۴,۸۵۲
۸ مزد هر ساعت کار عادی ۲۴۱,۳۹۴ ۲۴۱,۳۹۴
۹ پایه سنوات ۱۴۰۲ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
۱۰ عیدی سال ۱۴۰۲ (حداقل) ۱۰,۶۱۶۵,۶۸۰ ۱۰,۶۱۶۵,۶۸۰
۱۱ سنوات سال ۱۴۰۲ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰
۱۲ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۲ ۳۳۷,۹۵۱ ۳۳۷,۹۵۱
۱۳ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۲ مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
۱۴ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۲ مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری  مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
۱۵ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۲ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۲ ۷,۹۶۲,۴۲۶ ۸,۲۲۷,۸۴۰
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۲ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۲ ۵,۳۰۸,۲۸۴ ۵,۴۸۵,۲۲۶
۱۷ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۲ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۲ ۱۱,۹۴۳,۶۳۹ ۱۲,۳۴۱,۷۶۰

در ادامه به تشریح هر یک از بندهای  حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ می‌پردازیم.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲

شورای عالی کار بالاترین مرجع رسمی برای تصمیم‌گیری درباره حقوق اداره کار یا به عبارت بهتر پایه حقوق وزارت کار است. در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ این شورا که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ اعلام شد. خلاصه تصمیمات شورای عالی کار که در قالب بخش‌نامه از سوی وزیر به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد به شرح زیر است:

 • از اول سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای همه کارگران ۱,۷۶۹,۴۲۸ ریال است.
 • از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۴۰۱) به اضافه ۸۳,۵۹۶ ریال اضافه می‌شود.

کمک‌هزینه‌ها و مزایای رفاهی

در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، علاوه بر پایه حقوق، کمک هزینه و مزایای رفاهی به شرح زیر تعیین شده است.

 • به کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی  آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.
 • از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان پرداخت گردد.
 • کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۲ ماهانه مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شد.
 • حق اولاد در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵,۳۰۸,۲۸۴ ریال برای هر فرزند است. این مبلغ مشروط به موارد زیر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود:
  • بیمه شده حداقل سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه داشته باشد.
  • سن فرزندان او از ۱۸ سال کمتر باشد یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند.
  • تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی قادر به کار نباشد.

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۷ هزار تومان (ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه به شکل دیگری محاسبه خواهند شد.

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار

 • فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار: مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
 • فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار: مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
 • فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار: مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
 • فرمول محاسبه شب کاری قانون کار: مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
 • فرمول محاسبه سنوات سالانه: سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه
 • فرمول محاسبه سنوات ماهانه: سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
 • فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه: سابقه کار به سال ضربدر دو برابر آخرین حقوق ماهیانه
 • فرمول محاسبه سنوات ماهانه: سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

حق بیمه سال ۱۴۰۲  و سهم طرفین

حق بیمه مبلغی است که در قانون تامین اجتماعی  برای استفاده از مزایای بیمه نظیر درمان، بیکاری یا از کار افتادگی مشخص شده است و بایستی توسط افراد صنفی و صاحبان مشاغل آزاد پرداخت شود. به صورت کلی حق بیمه بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

حق‌بیمه = ((دستمزد روزانه × تعداد روزهای کارکرد) + حق مسکن + مزایای رفاهی و انگیزه‌ای) × ۳۰ درصد

از مقدار محاسبه شده در فرمول بالا، ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است. در جدول زیر  جزئیات محاسبات  حق بیمه و سهم کارفرما و کارگر در ماه‌های مختلف سال  نشان داده شده است.

جدول حق بیمه سال ۱۴۰۲     (بر حسب ریال)
عنوان ماه ۲۹ روزه ماه ۳۰ روزه ماه ۳۱ روزه
مبلغ کل حق بیمه  ۲۱,۳۹۴,۰۲۳ ۲۱,۹۲۴,۸۵۲ ۲۲,۴۵۵,۶۸۰
سهم کارفرما  ۱۶,۴۰۲,۰۸۴ ۱۶,۸۰۹,۰۵۴ ۱۷,۲۱۶,۰۲۲
سهم کارگر ۴,۹۹۱,۹۳۸ ۵,۱۱۵,۷۹۸ ۵,۲۳۹,۶۵۸

جرائم دیرکرد ارائه لیست و پرداخت

 • جریمه دیرکرد ارائه لیست بیمه

ضروری است لیست بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تنظیم و پرداخت شود. در صورتی ارائه لیست بعد از این موعد صورت گیرد، مشمول ۱۰ درصد جریمه دیرکرد خواهد شد.

به عنوان مثال، کارکرد فروردین ماه ۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۳۱) از روز ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ قابل ثبت است. در صورتی که ثبت این لیست، پس از این تاریخ صورت پذیرد، مشمول جریمه خواهد شد.

 • جریمه دیرکرد پرداخت لیست بیمه

در صورتی که لیست بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود، مشمول ۲ درصد جریمه دیرکرد پرداخت خواهد شد.

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

حق بیمه در ۵ ماه نخست شش ماهه دوم سال ۳۰ روزه و در اسفند ماه ۲۹ روزه محاسبه می‌شود.

مالیات حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ و جدول محاسبه آن

در قانون بودجه، مالیات حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی سالانه مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال (ماهانه ده میلیون تومان) تعیین شده  است. یعنی اگر مجموع دریافتی کارگران با هر عنوانی اعم از حق مسکن، حق اولاد، حق خوار و بار و مانند آن‌ها کمتر از ده میلیون تومان در ماه شود، آن کارگر از پرداخت مالیات معاف می‌شود. البته مبلغ عیدی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود. نرخ مالیات بر درآمدهای ماهانه در جدول زیر خلاصه شده است:

جدول مالیات بر حقوق ماهانه (بر حسب تومان) در سال ۱۴۰۲
پله مبلغ حقوق از مبلغ حقوق تا حقوق مشمول مالیات درصد مالیات مالیات متعلقه مالیات تجمیعی
اول  ۱  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ۰ ۰ ۰  ۰
دوم  ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۴۰۰,۰۰۰  ۴۰۰,۰۰۰
سوم  ۱۴,۰۰۰,۰۰۱  ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
چهارم   ۲۳,۰۰۰,۰۰۱ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰  ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۹۵۰,۰۰۰
پنجم  ۳۴,۰۰۰,۰۰۱ بیشتر  x ۳۰ y y + ۳,۹۵۰,۰۰۰

پایه حقوق آبان کارگران بیش از ۹ میلیون تومان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف انجام شده است. بحثی که مطرح است در رابطه بازنشستگان کشوری است که بخشی از آن انجام شده بقیه هم انجام می‌شود.

سید صولت مرتضوی درباره همسان‌سازی حقوق کارگران گلایه آنان از دولت مبنی‌ بر این‌که دولت تمرکزش روی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی است، گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف صورت گرفته و این کار انجام شده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بحثی که مطرح است در رابطه بازنشستگان کشوری است که بخشی از آن انجام شده بقیه هم قابل پیگیری است.

وی در خصوص در نظرگرفتن تمهیداتی برای بهبود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، بیان کرد: کار کارشناسی در حال انجام است امیدواریم بتوانیم زودتر از موعد مقرر برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم‌گیری کنیم./تجارت نیوز

افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی حقوق کارگران از امروز

بخشنامه بودجه می‌گوید که قرار است حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد؛ این یعنی حقوق از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد.

ظاهرا دولت برای افزایش حقوق و یا دستمزد بر رقم «۲۰» درصد حالا کمی کمتر یا بیشتر امید بسته است. پارسال هم حداقل دریافتی کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد بالا رفته بود و حالا هم با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که قرار است حداقل حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد.

همین موضوع نگرانی‌هایی نیز از بابت افزایش اندک دستمزد کارگران به وجود آورده است. کارمندان و کارگران متفق‌القول بر یک عبارت تاکید دارند؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد نه منطق اقتصادی دارد و نه پشتوانه قانونی!

سال گذشته حداقل دریافتی کارکنان دولت به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید؛ آن هم با افزایش ۲۰ درصدی. موضوعی که با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بر حقوق‌بگیران از این محل، با انتقادات فراوانی همراه شد. حالا هم ظاهرا افزایش روی همان رقم خواهد بود البته تنها در بخشنامه. این احتمال هم وجود دارد که با وجود بالا باقی ماندن نرخ تورم در اقتصاد ایران، این رقم تغییر کند. اما اگر دولت بر همین عدد پافشاری کند، حقوق کارکنان دولت با افزایش یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد. ناگفته نماند این رقم حتی به خواسته کارگران هم در سال جاری که ۱۳ میلیون تومان بود و با قیمت سبد معیشت همخوانی داشت، نمی‌رسد./فردا

آخرین اخبار افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، به نگرانی‌ها از بابت اینکه دستمزد کارگران هم تنها ۲۰ درصد بالا رود، دامن زده است. سال ۱۴۰۱ بود که تصمیم بر آن شد تا دستمزد کارگران افزایش ۵۷ درصدی داشته باشد اما همین رقم هم پاسخگوی هزینه‌ها و درخواست جامعه کارگری نبود. به همین دلیل وقتی اعلام شد که دستمزد در سال ۱۴۰۲ فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، آن هم با تورم بالای ۴۰ درصدی، کارگران با یک سوال بزرگ مواجه شدند؛ چگونه باید از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآمد؟

حالا مراکز و مجامع بین‌المللی برعکس ادعای دولتمردان که از برتری جایگاه اقتصاد ایران دم می‌زنند، پیش‌بینی می‌کنند که تورم کماکان در اقتصاد ایران بالاست؛ بالای ۴۰ درصد! البته زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل جلسه با محوریت دستمزد و با حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی کار شنیده می‌شود اما معلوم نیست این اتفاق بیفتد یا نه و اگر جلسه‌ای تشکیل شود واکنش نمایندگان دولت و کارفرمایی در قبال خواسته کارگران چه خواهد بود.

اگر تورم کماکان بالا بماند و بانک مرکزی به تورم ۳۰ درصدی که وعده داده، نرسد؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد فاجعه خواهد بود. این در حالیست که ماده ۴۱ و تبصره ۲ قانون کار بر این نکته تاکید می‌کند که دستمزد باید مطابق تورم و سبد معیشت تعیین شود.

با اینحال کارگران و کارمندان می‌گویند هر وقت صحبت از حقوق می‌شود، دولت دم از تورم می‌زند اما از سمتی دیگر. یعنی حقوق را مولد تورم می‌داند اما حقوق‌بگیران حرفشان چیز دیگری است و آنها حقوق و دستمزد را مولود تورم می‌دانند و بنابراین خواسته اصلی آنها تعیین رقم حقوق متناسب با تورم است که اثرات آن امروز بر رفتارهای اقتصادی و اجتماعی آنها به کرات قابل مشاهده است.

پایان/*

مطالب مرتبط

1 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

س٠ب

۰۹ آبان ۱۴۰۲


با این پایه حقوق تو این تورم خودتون میتونید زندگی کنید ٠فقط واگذارشون میکنم به خودش ٠٠بیچاره کارگرا

نظرات بسته شده است