۰۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

ترمیم حقوق کارمندان در اولویت کار دستگاه های اجرایی

سیداحمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران  کفت: در سال ۱۴۰۱ مجلس برای ترمیم حقوق کارمندان قانونی را مصوب کردند، از همان ابتدا سازمان اداری استخدامی مقاومت کرده و دستورالعملی را مشخص می‌کند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک رایی را مب...

حقوق

سیداحمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران  کفت: در سال ۱۴۰۱ مجلس برای ترمیم حقوق کارمندان قانونی را مصوب کردند، از همان ابتدا سازمان اداری استخدامی مقاومت کرده و دستورالعملی را مشخص می‌کند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک رایی را مبنی بر اینکه دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی در حدود اختیارات نبوده و ابطال می‌شود، بعد از آن وارد دیوان محاسبات شده و رای دیوان عدالت را باطل می‌کند.

علوی افزود: شورای شهر نیز این قانون را از مجلس استعلام کرده که دستورالعمل سازمان اداری استخدامی رد بوده و قانون مجلس لازم الاجراست.

رئیس کمیته گردشگری بیان کرد: یک قانونی را مجلس مصوب می‌کند که وضعیت معیشت را بهبود بخشد اما این قانون درحال حاضر اوضاع را بدتر کرده است، نه صرفا در شهرداری بلکه در بسیاری نهادها برای کارکنان و حتی بازنشستگان این قانون نگرانی ایجاد کرده است.

اندیشه قرن در تلگرام

مطالب مرتبط