۱۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

اسامی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛کارنامه اعلام نتایج اولیه متقاضیان ظرفیت‌های خالی رشته‌های شغلی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنر آموزی امروز پنج‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ در درگاه اطلاع‌رسا...

حقوق بازنشستگان

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛کارنامه اعلام نتایج اولیه متقاضیان ظرفیت‌های خالی رشته‌های شغلی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنر آموزی امروز پنج‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org در دسترس و قابل مشاهده است.

لذا متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون مزبور، درصورتی که بر اساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جز معرفی‌شدگان برای شرکت در مرحله بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری، فرآیند ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش وزارت آموزش و پرورش هستند، موظفند برای اقدامات بعدی، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۲ به آدرس درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه مراجعه و بر اساس توضیحات و زمان بندی‌های مندرج در اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان، از زمان و مکان دقیق فرایند ارزیابی تکمیلی و نحوه بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش خود اطلاع یافته و اقدام لازم را بعمل آورند.

لازم به ذکر است فرآیند کنترل وضعیت داوطلب در مراحل قبلی آزمون، انجام ارزیابی تکمیلی برای داوطلبان فاقد امتیازات ارزیابی و بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش، طبق جدول زمان بندی تعیین شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه (استان شغل محل مورد تقاضا) خواهد بود.

هر یک از داوطلبان معرفی شده موظفند طبق مفاد این اطلاعیه و همچنین درگاه اطلاع¬رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان محل معرفی (تقویم زمان بندی) به شرح ذیل جهت حضور در فرآیند ارزیابی تکمیلی و همچنین بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش اقدام کنند:

مرحله اول: داوطلب معرفی شده (واجد شرایط) باید جهت کنترل و بررسی وضعیت ارزیابی تکمیلی در مراحل قبلی آزمون و یا بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری در زمان ثبت نام در آزمون مزبور و همچنین بررسی ویژگی‌های جسمانی و روانی در این مرحله حضور یابد.

مرحله دوم: در صورت تأیید داوطلب در مرحله اول، چنانچه داوطلب حدنصاب امتیاز لازم در ارزیابی تکمیلی نداشته و یا فاقد امتیاز ارزیابی تکمیلی است با دریافت معرفی نامه عکسدار از کارگروه مرحله اول و با در دست داشتن پرینت کارنامه اولیه صادره از سازمان سنجش آموزش کشور، طبق زمان اعلام شده توسط اداره کل استان مربوطه می‌باید جهت سنجش و ارزیابی تکمیلی در حوزه ارزیابی تعیین شده مراجعه کند.

مرحله سوم: داوطلبان حسب تشخیص هسته گزینش آموزش و پرورش استان نسبت به تکمیل فرم اطلاعات فردی (مندرج در اطلاعیه سنجش) اقدام و فرم تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز (۲ قطعه عکس پرسنلی، تصویر کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه) به هسته گزینش استان تحویل دهند و درصورت ضرورت با اطلاع رسانی قبلی هسته گزینش جهت مصاحبه گزینش و فرآیندهای مورد نیاز شرکت کنند.

در صورت عدم مراجعه داوطلب در زمان و مکان مورد نظر جهت طی مراحل گزینش که قبلاً اطلاع‌رسانی صورت گرفته به منزله انصراف از مراحل استخدام تلقی خواهد شد.

تذکر مهم:

۱- با توجه به اینکه ارزیابی تکمیلی درحوزه های ارزیابی به صورت گروهی انجام خواهد شد بنابراین عدم مراجعه داوطلب در روز، تاریخ و ساعت تعیین شده توسط اداره کل آموزش وپزورش به منزله انصراف تلقی خواهد شد و به هیچ عنوان برگزاری مجدد سنجش و ارزیابی تکمیلی امکان پذیر نخواهد بود.

۲- با توجه به اینکه در زمان انتخاب کد شغل محل به داوطلبان اجازه داده شد تا نسبت به اصلاح بومی بودن اقدام کنند بنابراین داوطلبانی که در مراحل قبلی جز معرفی شدگان بودند ولی در اعلام نتایج نهایی آزمون در ۲۶ مهر ۱۴۰۲ در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی قرار نگرفته اند علاوه بر کنترل و بررسی امتیاز ارزیابی تکمیلی و حدنصاب لازم در آزمون، کنترل بومی‌پذیری برمبنای خوداظهاری داوطلب الزامی خواهد بود.

یادآوری‌های مهم:

۱) داوطلبان معرفی شده در مرحله بررسی مدارک که متقاضی استفاده از سهمیه بومی از محل بند مربوط به احراز سابقه ده سال سکونت هستند، برای تأیید اطلاعات خوداظهاری مبنی بر بومی شهرستانی، باید فرم استشهاد محل سکونت (مندرج در ذیل این اطلاعیه) را تکمیل کرده و پس از تأیید مرجع مربوطه در زمان مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش مربوطه جهت بررسی مدارک، همراه داشته باشند.

درصورت عدم ارائه مدارک بومی شهرستانی، امتیاز بومی از نمره مکتسبه کسر خواهد شد و وضعیت داوطلب براساس نمره مکتسبه جدید در رقابت با سایر متقاضیان ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تذکر: مدارک ارائه شده برای اعمال بومی پذیری صرفاً برای این مرحله از آزمون قابل استناد خواهد بود.

۲) عدم مراجعه متقاضی در مهلت اعلام شده براساس این اطلاعیه و همچنین اطلاعیه¬ها و زمان اعلام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه، جهت شرکت در مرحله بررسی مدارک و مستندات و یا کنترل و انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش، به منزله انصراف داوطلب از سایر مراحل استخدام تلقی شده و جایگزین معرفی خواهد شد.

۳) اگر مدارک و مستندات ارائه شده توسط داوطلبان در این مرحله مورد تأیید قرار گرفت، از این داوطلبان در صورت نداشتن امتیازهای لازم ارزیابی تکمیلی در مراحل قبلی آزمون، سنجش و ارزیابی تکمیلی و همچنین بررسی صلاحیت-های عمومی گزینش بعمل خواهد آمد. ضمناً پس از شرکت در مرحله ارزیابی تکمیلی، براساس مفاد دفترچه و اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون مزبور، پذیرفته شدگان نهایی برای انجام سایر مراحل استخدامی به اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه معرفی خواهند شد.

۴) کنترل و انجام ارزیابی تکمیلی، صرفاً در مهلت تعیین شده مندرج در این اطلاعیه امکان پذیر است. انجام ارزیابی تکمیلی مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

۵) چنانچه شرایط داوطلبان در مراحل اعلام شده مورد تأیید نبوده و یا حدنصاب‌های لازم مندرج در دفترچه آزمون مزبور (و اصلاحات بعدی) و اطلاعیه تکمیل ظرفیت کسب نکند و یا صلاحیت‌های عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نگیرد از فرآیند گزینش نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی حذف خواهند شد.

۶) مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک و مستندات خوداظهاری داوطلبان وفق تقاضانامه در زمان ثبت نام به شرح زیر است:

– تکمیل فرم پیوست اعلام آمادگی برای بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری و ارزیابی تکمیلی؛

– اصل و تصویر مدارک سجلی و هویتی داوطلب (کارت ملی / شناسنامه و شناسنامه فرزندان)؛

– اصل و تصویر مدارک تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه)؛

– اصل و تصویر مدارک مربوط به فرم استشهاد محل سکونت (برای داوطلبان بومی متقاضی از محل بند مربوط به احراز سابقه ده سال سکونت)؛

– اصل و تصویر مدارک مربوط به استفاده از سهمیه ۵ درصد ایثارگران (سهمیه معلولین و ایثارگری)؛

– اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای آقایان (دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تأیید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع کرده و دوره آموزش نظامی خود را طی کرده‌اند، باید گواهی پایان دوره آموزشی و شروع پروژه تحقیقاتی خود را ارائه کنند)؛

– اصل و تصویر مدارک مربوط به مستندات فعالیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، جهادی و …؛/ مهر

پایان/*

منبع:

مطالب مرتبط