۰۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

آخرین خبر از افزایش حقوق فرهنگیان امروز دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲/افزایش رتبه بندی معلمان در شهریورماه ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن  به نقل از اندیشه معاصر،در مجموع ۹۶۰ هزار نفر از معلمان مشمول رتبه‌بندی شدند و معلمان در رتبه‌های آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب معادل رتبه‌های ۱، ۲، ۳، ۴...

رتبه بندی معلمان و فرهنگیان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن  به نقل از اندیشه معاصر،در مجموع ۹۶۰ هزار نفر از معلمان مشمول رتبه‌بندی شدند و معلمان در رتبه‌های آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب معادل رتبه‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ گروه بندی شدند.

با وجود اجرای رتبه‌بندی برای معلمان شاغل اما این موضوع برای معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ محقق نشده بود.

کارگزینی آموزش و پرورش اعلام کرد:برای احراز هر رتبه امتیاز نهایی ملاک نیست و هر فرد باید حداقل هر شایستگی و تجربه را کسب کند.
امتیاز بیشتر در یک شایستگی، کسری دیگری را جبران نمی کند.

حداقل امتیازات نهایی (کلی) برای احراز رتبه ها:

رتبه ۱ آموزشیار معلم ۴۶۰ امتیاز
رتبه ۲ مربی معلم ۵۳۰ امتیاز
رتبه ۳ استادیار معلم ۶۰۰ امتیاز
رتبه ۴ دانشیار معلم ۷۵۰ امتیاز
رتبه ۵ استاد معلم ۹۰۰ امتیاز

آموزشیار معلم [۴۵% مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق العاده شغل]

مربی معلم [۵۵% مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق العاده شغل]

استادیار معلم  [۶۵% مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق العاده شغل]

دانشیار معلم  [۷۵% مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق العاده شغل]

استاد معلم  [۹۰% مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق العاده شغل]

پایان/*

مطالب مرتبط