۲۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

آخرین اخبار رتبه بندی معلمان(۸ مهر۱۴۰۲)/ آخرین وضعیت افزایش ریالی رتبه و طبقه در سال ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ آخرین اخبار رتبه بندی معلمان(۸ مهر۱۴۰۲)/ آخرین وضعیت افزایش ریالی رتبه و طبقه در سال ۱۴۰۲ و جزئیات بیشتر را در اندیشه معاصر بخوانید. بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان , افزایش هر طبقه ۲۰۰ تا ۲۷۰ ...

رتبه بندی معلمان و فرهنگیان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ آخرین اخبار رتبه بندی معلمان(۸ مهر۱۴۰۲)/ آخرین وضعیت افزایش ریالی رتبه و طبقه در سال ۱۴۰۲ و جزئیات بیشتر را در اندیشه معاصر بخوانید.

بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان , افزایش هر طبقه ۲۰۰ تا ۲۷۰ هزار تومان و افزایش رتبه ها ی عددی از ۴۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان است. افزایش رتبه های اسمی هر رتبه ۱۰ درصد (حق شغل+حق شاغل+فوق العاده شغل) تقریبا از ۳۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان است.

رتبه های عددی رتبه های قدیم هستند

رتبه۱ با دو سال خدمت
رتبه ۲ ( پایه) با ۶ سال سابقه و حداقل ۴ سال فاصله با رتبه ۱
رتبه ۳ (ارشد) ۱۲ سال خدمت با تعجیل و حداقل سه سال فاصله با رتبه ۲
رتبه۴(خبره) ۱۸ سال سنوات با تعجیل و حداقل سه سال فاصله با رتبه ۳
رتبه۵ (عالی) ۲۴ سال خدمت و حداقل سه سال فاصله با رتبه ۴

رتبه های اسمی ( رتبه بندی معلمان )

این رتبه ها درصدی از جمع سه بند حکم (حق شغل+حق شاغل+فوق العاده شغل)
رتبه آموزشیار معلم ۴۵ درصد
رتبه مربی معلم ۵۵ درصد
رتبه استادیار معلم ۶۵ درصد
رتبه دانشیار معلم ۷۵ درصد حداقل ۱۵ سال سابقه تجربی
رتبه استاد معلم ۹۰ درصد و حداقل ۲۱ سال سابقه تجربی/کانال اخبار آموزش و پرورش

مطالب مرتبط