۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

آغاز تکمیل ظرفیت دبیری| شرایط ثبت‌ نام تکمیل ظرفیت برای استخدام در آموزش و پرورش چیست؟

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون دبیری و هنرآموز به منظور تکمیل ظرفیت‌های باقی مانده سازمان اداری و استخدامی کشور برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش براساس معیار‌های صلاحیت و شای...

آغاز تکمیل ظرفیت دبیری| شرایط ثبت‌ نام تکمیل ظرفیت برای استخدام در آموزش و پرورش چیست؟

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون دبیری و هنرآموز به منظور تکمیل ظرفیت‌های باقی مانده سازمان اداری و استخدامی کشور برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش براساس معیار‌های صلاحیت و شایستگی‌های مرتبط با احراز شغل معلمی و ضوابط عمومی و اختصاصی منطبق با مفاد دفترچه آزمون استخدامی مزبور می‌توانند نسبت به انتخاب کد شغل محل اقدام نمایند.

۱ -در مرحله تکمیل ظرفیت داوطلب واجد شرایط مجاز به انتخاب یک کدشغل محل است. به داوطلبان توصیه می‌شود در انتخاب کد شغل محل حد نصاب‌های علمی لازم را مد نظر قرار دهند.

۲ -در مرحله تکمیل ظرفیت، جنسیت پذیرش به تفکیک فقط مرد و یا فقط زن لحاظ می‌شود؛ بنابراین داوطلبان در این مرحله می‌توانند نسبت به انتخاب کد شغل محل درج شده در این راهنما با رعایت سهمیه ثبت نامی تایید شده برای معرفی شدگان مرحله قبل و سهمیه ثبت نامی برای داوطلبانی که قبال جهت ارزیابی تکمیلی به آموزش و پرورش معرفی نشده اند با در نظر گرفتن جنسیت پذیرش اقدام نمایند.

۳ -شرایط احراز بومی بودن و محاسبه امتیاز آن برای تمامی داوطلبان معرفی شده در این مرحله منطبق با شرایط شغل محل انتخابی جدید و با توجه به حد نصاب‌های مقرر در دفترچه آزمون بررسی خواهد شد.

۴ -داوطلبان معرفی شده جدید و همچنین داوطلبان فاقد حدنصاب‌های قبلی که در این مرحله نیز در ردیف معرفی شدگان قرار گرفته‌اند، مطابق ضوابط مربوط باید در فرایند ارزیابی تکمیلی که از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.

۵ -با توجه به معرفی یک برابر ظرفیت، چنانچه داوطلب معرفی شده تحت هر شرایط در مهلت تعیین شده مراجعه نکند و یا واجد شرایط نباشد، براساس نمره مکتسبه نهایی کتبی از داوطلبان بعدی واجد شرایط در شغل محل مربوط، دعوت خواهد شد.

۶ -قبول شدگان نهایی آزمون دبیری و هنرآموز، آزمون آموزگار ابتدایی و استثنایی و همچنین افرادی که در کارنامه نهایی آنان کد ۱۹ درج شده است مجاز به انتخاب کدشغل محل در مرحله تکمیل ظرفیت نیستند.معلم

۷ -داوطلبان شرکت کننده در آزمون دبیری و هنرآموز که برای بررسی مدارک و تکمیل پرونده به آموزش و پرورش معرفی شده و در مرحله ارزیابی تکمیلی که به دلایلی از جمله؛ عدم احراز شرایط در آزمون عملی، صلاحیت‌های عمومی، عدم تطابق رشته تحصیلی، نداشتن شرط سنی و نظام وظیفه (پایان خدمت، معافیت) و عدم احراز شرایط پزشکی حائز شرایط نشده‌اند، مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت نیستند.

۸ -معرفی شدگان به مرحله تکمیل ظرفیت آزمون آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی در سال ۱۴۰۲ چنانچه در ردیف قبول شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی قرار گیرند. درصورت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت در این مرحله، از ادامه فرایند آزمون دبیری و هنرآموز حذف خواهند شد.

۹ -با توجه به موارد فوق الذکر، سازمان سنجش آموزش کشور با رعایت کامل شرایط مندرج در دفترچه آزمون و نمره مکتسبه در آزمون کتبی، یک (۱) برابر ظرفیت را جهت فرایند ارزیابی تکمیلی به آموزش و پرورش معرفی می‌ینماید.

۱۰-پذیرفته شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت مطابق ضوابط مندرج در صفحه ۲۹ بخش هفتم شرایط اختصاصی دفترچه آزمون مزبور، مکلف به گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان هستند.

۱۱ -مسئولیت رعایت تمامی شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در مرحله تکمیل ظرفیت منطبق با مفاد دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ بر عهده داوطلب خواهد بود. چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست در ردیف معرفی شدگان قرار گیرد حقی برای داوطلب جهت استخدام ایجاد نمی‌نماید.

۱۲ -داوطلبان واجد شرایط می‌توانند از روز دوشنبه ۱۵ تا روز پنجشنبه ۱۸ آبان ماه به مدت چهار روز با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://www.sanjesh.org/ نسبت به اعلام وضعیت بومی و انتخاب شغل محل از فهرست شغل محل‌های مندرج در این راهنما اقدام نمایند.

سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد؛ زمان تعیین شده برای انتخاب شغل محل در مرحله تکمیل ظرفیت غیرقابل تمدید است.

پایان/*

منبع:خبر آنلاین

مطالب مرتبط